1700

Van het jaar 1700 kunnen weinig bijzonderheden worden vermeld.
In het notulenboek van het Stadsbestuur over de jaren 1700 tot 1715 ontbreken de eerste 66 pagina’s. Of men vergeten is ze in te binden in het nieuwe notulenboek of dat ze moedwillig zijn verduisterd is niet bekend.
Merkwaardig is overigens dat ook het kerkelijk aktenboek over de jaren 1700 tot 1719 spoorloos is. Waarschijnlijk is het verduisterd vanwege hetgeen daarin voorkomt over de zaak van de zogenaamde Libertijnen. Daarbij speelde de vooraanstaande familie Wiltschut een belangrijke rol.

Wel weten we uit de Stadsrekening van 1700 dat de jaarlijkse verpachtmaaltijd in het Stadhuis in ieder geval wèl heeft plaatsgevonden en bij elkaar £ 26.5.5 kostte. Interessant is wat voor deze maaltijd in de kelderkeuken van het Stadhuis is afgeleverd:

Valentyn Jacobs: vlees £ 4.8.-; Catelintie Cornelis: groente £ 0.4.4; Susanna Gilles: noten £ 0.7.4; Janneke Blieck: boter £ 0.0.10; Jacob Broeder: brood £ 1.12.10; Samuel Sinaar: banket £ 3.6.-; Sara Goewyn: winkelwaren £ 1.17.-; de vrouw van Jan Bomme: winkelwaren £ 0.19.3; Hubert de Bruyn: wijn £ 5.13.-; Boudewyn Taats: bier £ 0.15.-; de rendant: tabak en pijpen £ 0.9.4.

Een afbeelding van de ligging van de oudste grafzerken in de oude kruiskerk.
Een afbeelding van de ligging van de oudste grafzerken in de oude kruiskerk.

* * *

Dit jaar vindt de aanbesteding plaats van het verleggen van de vloer van de oude kruiskerk voor een bedrag van £ 46. Daarbij geeft men uitvoering aan een vroeger genomen besluit om bij een reparatie van de vloer tegelijk al de grafzerken in het pad bijeen te leggen.

* * *

Opmerkelijk is dat in de beginjaren van de 18e eeuw zich verscheidene Schotten, vermoedelijk kooplieden, te Arnemuiden vestigen. Volgens het Poorterboek zijn dit in 1700 mr. Archibald Smart uit het Schotse Fisfora, in 1701 Archibald Black uit Edinburg en James Lenars uit Landrick, in 1703 Andries Burnet uit Aberdeen, in 1705 Johan Barnardt eveneens uit Aberdeen, in 1707 David Preshane uit Luth, Francis Freshfult uit Wivenho, Willem Wood uit Edinburg, John Lomsdale uit Aberdeen en Joris Bruijn uit Westerwins, in 1708 Alexander Fleming en David George uit Aberdeen en Robert Oughterlony uit Arbroth, in 1710 Thomas Parck uit Carchu en in 1712 Alexander Junes en Alexander Scott uit Aberdeen en George Welker uit Comper. Hoe deze Schotten in Arnemuiden terecht kwamen is niet bekend. Verondersteld kan worden dat het hier om kooplieden gaat. Mogelijk hebben ze wat te maken gehad met de nog steeds bestaande Schotse wolhandel met de stapelplaats Veere. Het zou interessant zijn hier nader onderzoek naar te doen.