Welkom op de website van de Stichting De Kroniek van Arnemuiden

In de jaren 1992 tot en met 1998 verschenen van de hand van de auteur Joost Adriaanse vier delen van de Kroniek van Arnemuiden over de jaren 1695 tot en met 1996. Omdat de Kronieken van Arnemuiden al geruime tijd niet meer verkrijgbaar zijn, zijn de teksten met illustraties op deze website geplaatst.
Tevens zijn artikelen van zijn hand opgenomen over de grijze oudheid van Arnemuiden, zoals deze eerder zijn verschenen in het kwartaalblad Arneklanken van de Historische Vereniging Arnemuiden.

Totstandkoming

Gedurende de jaren 1984 tot en met 1996 deed de auteur uitgebreid archiefonderzoek in het toen nog aanwezige oud-archief in het gemeentehuis van Arnemuiden. De inhoud van de Kronieken is onder meer geput uit de notulenboeken, ingekomen en uitgegane stukken, gemeenterekeningen, huizenkohieren en overige archiefstukken van het gemeentebestuur, de notulenboeken van de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Arnemuiden, de krantenbank en talloze boeken, brochures en documenten waarin gegevens over de geschiedenis en het erfgoed van Arnemuiden zijn opgenomen.   

De kroniek van Arnemuiden


Arnemuiden in de grijze oudheid


Hieronder ziet u een gezicht op het dorp Arnemuiden in 1550. Dit is het in 1589 door Daniël van den Queborn in opdracht van het stadsbestuur van Arnemuiden gemaakte schilderij, thans aanwezig in het Oudheidkundig Museum. Arnemuiden staat dan op het toppunt van haar bloei en welvaart. Pas in 1574 kreeg Arnemuiden stadsrechten en werd daarna van wallen, poorten en vesten voorzien.

Als u op de afbeelding van het schilderij klikt, verschijnt er een aantal door de auteur J. Adriaanse in het blad Arneklanken van de Historische Vereniging Arnemuiden gepubliceerde artikelen over de grijze oudheid van Arnemuiden.

Arnemuiden in de grijze oudheid